Tekst

Als auteur debuteerde Frank Van Mossevelde in de jaren ‘70 met stukken voor Jeugdtheater Rhetorika Zele. Voor volwassenen schreef hij voor Theater Rhetorika onder andere de volkse revue “Zeel, hoeveel joar es ‘t geleen” .

Met componist Stijn Roels herwerkte hij “De Leeuw van Vlaanderen” tot een vocaal werk. Samen schreven ze voor het Davidsfonds het “Requiem pro Luna” als eerbetoon aan Luna Drowert en alle kinderen die met geweld geconfronteerd worden. Hij vertaalde voor auteursbureau ALMO o.a. “Die Wannsee-Konferenz” en “Love Letters”.

Geregeld werkt hij mee aan diverse projecten zoals "Coene Soldaat", "Akkers vol Bloed" enzovoort.  Daarnaast herschreef hij teksten tot verteltheater zoals “Iphigeneia” en “Ben Hur!!!”.

Quote Frank van Mossevelde Passie 2.0 2.0

“Soms heb ik het gevoel dat al mijn schrijfwerk tot deze tekst heeft geleid. '

De zoon van een timmerman' is immers echt een stuk van mij geworden

- zowel in de betekenis van ‘toneeltekst’ als in de betekenis van ‘deel’.

En als het niet zo pathetisch zou klinken, zou ik zeggen dat ik er heel mijn hart heb in gestopt.

Het is wel zo, en ik hoop dat dàt te merken is.”

Om u zo een best mogelijke ervaring te geven maakt deze website gebruik van cookies, meer info kan je vinden in onzeprivacy policy